wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

neurologopeda

18.07.2018

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ poszukuje osobę na stanowisko neurologopedy do Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej

Zadania: prowadzenie terapii neurologopedycznej.

Wymagania: - wykształcenie wyższe - tytuł magistra na kierunku logopedia oraz studia podyplomowe z neurologopedii - doświadczenie w pracy z niemowlętami minimum 1 rok.

Oferujemy: - dobre warunki i miłą atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rehabilitacja.neurologiczna@wsdz.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ (zgodnie z Ustawa z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U.2016 poz. 922 t.j.)

Powrót