wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

konserwator - pracownik gospodarczy

09.11.2018

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ poszukuje osoby na stanowisko: konserwator - pracownik gospodarczy

Ogólny zakres obowiązków:
- obsługa systemu monitorującego teren szpitala, centrali p.poż., sygnalizacji gazów medycznych, systemu BMS, centrali telefonicznej;
- wykonywanie drobnych prac konserwatorskich – budowlanych, sanitarnych, elektrycznych;
- usługi transportu wewnętrznego;
- gospodarka kluczami;
- dozór nad ruchem osób wchodzących na teren szpitala, dozór nad ruchem samochodów wjeżdżających na teren szpitala, obchody kontrolne terenu szpitala oraz budynków szpitalnych zwieńczonych wpisem do zeszytu kontrolnego;
- utrzymywanie w czystości terenu wewnętrznego szpitala, w tym (sprzątanie, opróżnianie koszy zewnętrznych na terenie szpitala, mycie schodów zewnętrznych, grabienie, czyszczenie wycieraczek zewnętrznych, odśnieżanie) oraz sprzątanie i odśnieżanie w pasie chodnika wzdłuż granicy posesji;
- kontrolowanie oświetlenia nocnego;
- wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
 
Wymagania:

Obligatoryjne:
• wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
• umiejętności: techniczne, obsługa komputera, predyspozycje do podjęcia pracy fizycznej, zdolności interpersonalne

Fakultatywne tj. dodatkowe:
• wykształcenie: średnie techniczne
• uprawnienia: SEP do 1 kV oraz czynne prawo jazdy kat. B
• doświadczenie zawodowe: praca w jednostkach służby zdrowia

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie
- prace w systemie 24h/dobę
- miłą atmosferę

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@wsdz.pl
bądź kontakt telefoniczny  pod nr 22 83 05 396

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ (zgodnie z Ustawa z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U.2016 poz. 922 t.j.)

Powrót