wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Wolne miejsca w lipcu w Poradni Medycyny Sportowej!

12.07.2017

Warszawski Szpital dla Dzieci realizuje finansowany z budżetu m.st. Warszawy program zdrowotny: „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie”.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-21 lat:
  • uprawiającej sport w klubach sportowych, uczniowskich klubach sportowych, klasach sportowych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego
  • wyjeżdżającej na kolonie/obozy sportowe
  • zamieszkałej w Warszawie
Zapisy na badania profilaktyczne:
Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Medycyny Sportowej
Al. Wyzwolenia 6, Warszawa
od  poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -18:00
tel. (22) 83 05 498

Wolne miejsca w LIPCU!!! Serdecznie zapraszamy.

Powrót