wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Szkolenie PSYCHOMOTORYKA RUCHOWA dla rodziców i opiekunów

28.03.2017

Jeśli niepokoją Cię:
 
  • problemy adaptacyjne Dziecka w przedszkolu/szkole,
  • trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z otoczeniem,
  • zaburzenia czynności ruchowych,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • zaburzenia znajomości schematu ciała i lateralizacji,
  • zaburzenia zachowania,
przyjdź koniecznie!!!

Szkolenie w zakresie terapii psychomotorycznej wg Marcelle Procus i Michele Block poprowadzi Maciej Wiśniewski, Mgr Fizjoterapii Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej.
Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci w wieku 3 – 7 lat w dniu 31.03.2016 (piątek)  o godz. 13.00 do sali konferencyjnej na terenie Szpitala przy Dziale Kadr.
31.03.17_szkolenie_psychomotoryka_mw_1_www

2017-03-28

31.03.17%20szkolenie%20psychomotoryka%20mw%202%20www

2017-03-28

31.03.17%20szkolenie%20psychomotoryka%20mw%20www

2017-03-28


Powrót