wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

28.09.2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie stacjonarnym oraz wyjazdowym dla pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci realizowane są przez podwykonawcę – firmę Falck Medycyna Sp. z o. o., ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa, tel. 22 536 97 75.


Powrót