wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

INFORMACJA

31.10.2017

Ważna informacja:

Uprzejmie informujemy, że dzień  2.11.2017 jest dniem wolnym od pracy
dla pracowników pionu administracyjnego Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.

Powrót