wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Certyfikat dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci

21.08.2017

Warszawski Szpital dla Dzieci już kolejny rok bierze udział w Badaniu Punktowym Zakażeń (PPS HAI&AU) Związanych z Opieką Zdrowotną i Stosowaniem Antybiotyków w Szpitalach, które mają możliwość całodobowego przyjęcia pacjenta.

Celem badania jest ocena częstości występowania zakażeń oraz częstość i jakość stosowania antybiotyków w szpitalach. Ponad 160 szpitali w Polsce bierze udział w badaniu zgodnie z Rekomendacjami Rady Europy dotyczącymi bezpieczeństwa pacjentów z uwzględnieniem zapobiegania i kontrolowania zakażeń szpitalnych i ostrożności w stosowaniu substancji przeciwbakteryjnych w medycynie.

Efektem przystąpienia do badania jest podnoszenie jakości świadczonych usług przez Szpitale, doskonalenie umiejętności kadry medycznej, opracowanie przez ekspertów programów zapobiegania zakażeniom związanym z opieką szpitalną oraz propagowanie higieny rąk i racjonalizacji stosowania antybiotyków w Polsce.

W WSDZ w badaniu zostali ujęci wszyscy pacjenci oddziałów szpitalnych hospitalizowani w dniu przeprowadzanego badania. Uzyskane dane zostały przekazane do Krajowego Centrum Koordynującego i dalej do Centrum Europejskiego.


 

Certyfikat_zaka%c5%bcenia_opieka_zdrowotna_i_antybiotyki

2017-08-21


Powrót