wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Rezydenci - wolne miejsca

22.01.2018

Informujemy, iż Warszawski Szpital dla Dzieci posiada wolne miejsca rezydenckie
w zakresie chirurgii dziecięcej.

Osobą kontaktową jest p. o. Kierownika Oddziału Chirurgii i Ortopedii
dr Katarzyna Bogusz-Gogol, tel. 22 83 05 412 (sekretariat Oddziału).


Powrót