wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Obchody Jubileuszu 150-lecia Warszawskiego Szpitala dla Dzieci

07.11.2019

Zobacz obraz źródłowyPierwszy szpital dziecięcy, jaki powstał na ziemiach polskich, działający nieprzerwanie od września 1869 roku, kończy 150 lat. Szpital swoje urodziny świętuje już od kilku miesięcy, a lista wydarzeń, na które zaproszono gości i pacjentów jest bogata.

 
W 1869 roku, po wielu długotrwałych zabiegach u przedstawicieli władz zaborczych, dr Antoni Sikorski uzyskał zgodę na stworzenie pierwszego na ziemiach polskich szpitala pediatrycznego, którego ideą było niesienie pomocy chorym dzieciom bez względu na status społeczny i wyznanie rodziców. Utworzenie zakładu leczniczego nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Warszawiaków – darczyńców i filantropów. W kolejnych latach rozbudowywano i unowocześniano szpital, który nawet pomimo kryzysu związanego z I wojną światową liczył 200 łóżek. Dzięki udzielaniu bezinteresownej pomocy rannym żołnierzom (w tym również niemieckim) w czasie II wojny światowej, niemieccy wojskowi zdecydowali, aby dach oznakować czerwonym krzyżem, co uchroniło obiekt przed bombardowaniem. W związku z wybuchem Powstania Warszawskiego utworzono szpital powstańczy. We wrześniu 1944 roku pacjentów ewakuowano, ale tuż po wojnie szpital powrócił do właściwej lokalizacji i po wielu pracach remontowych oferuje swoim pacjentom komfortowe warunki leczenia.

 Jubileusz okazją do wspomnień

 
Warszawski Szpital dla Dzieci był świadkiem i uczestnikiem rozwoju polskiej medycyny. Pracowali w nim wybitni lekarze, tacy jak: dr Remigiusz Stankiewicz, dr Jan Zaorski, dr Tadeusz Chrapowicki, dr Tadeusz Hraboni, dr Zbigniew Tabeński, dr Eustachy Kossakowski, dr Mieczysław Koszla, prof. Jan Ambros, prof. Jan Nielubowicz, prof. Teresa Wyszyńska i wielu innych.
Współcześnie, zarząd i pracownicy podmiotu leczniczego, zainspirowani wyjątkowością tego miejsca, popularyzują wiedzę historyczną. Dzięki wystawie plenerowej, jaką stworzyli na ogrodzeniu wzdłuż ulicy M. Kopernika, każdy przechodzień może poznać dzieje obiektu, a także zobaczyć, jak zmieniał się na przestrzeni lat. Historię tego miejsca przybliżają także ciekawostki od kilku tygodni sukcesywnie publikowane w mediach społecznościowych. Z okazji jubileuszu powstał również film i wydano okolicznościową gazetę oraz pocztówki z archiwalnymi zdjęciami, przygotowano też specjalną pieczęć ozdobną na pisma wychodzące, a w absydzie głównego szpitalnego budynku wmurowano pamiątkową tablicę „W hołdzie wszystkim, którzy mieli udział w ratowaniu życia i przywracaniu zdrowia pacjentom Warszawskiego Szpitala dla Dzieci w latach 1869-2019”, ufundowaną przez Izabelę Marcewicz-Jendrysik – Dyrektora Szpitala.. 
 
Szpital świętuje urodziny…

 
Warszawski Szpital dla Dzieci na świętowanie swoich urodzin zaprosił również pacjentów i ich rodziny. Pomieszczenie zabaw w oddziale chirurgii i ortopedii na trzy dni zamieniło się w salę kinową, w której – w ramach 6. Międzynarodowego Festiwalu Kino Dzieci – wyświetlone zostały filmy przygodowe. Aktorzy „Teatru za Jeden Uśmiech” wystawili w szpitalu przedstawienie, rozbudowano też kącik zabaw. Hospitalizowani pacjenci mogą korzystać z wielu atrakcji. O obchodzonym święcie szpitala informuje również iluminacja widoczna po zmroku na fasadzie budynku, odbyła się także okolicznościowa akcja krwiodawstwa.
Szpital to jednak nie tylko leczenie, ale też promocja zdrowia – z okazji obchodzonego 15 października Światowego Dnia Mycia Rąk, na fasadzie budynku przygotowano okolicznościową iluminację, a w internecie i na monitorach w Tramwajach Warszawskich można obejrzeć spot promujący higienę rąk. O tym, jak ważny jest to temat, pracownicy szpitala przekonywali niedawno mieszkańców w samym centrum Warszawy, realizując badania mikrobiologiczne.
 
…i otrzymuje prezenty

 
„Dobrzy Ludzie – kibice Legii dzieciom”, z okazji jubileuszu, zdecydowali się przekazać szpitalowi nowy ambulans do przewozu dzieci – prowadzą zbiórkę środków na ten cel. Fundacja „Zaczytani.org” wraz ze swoimi ambasadorami ofiarowała szpitalowi swoją 1000. „zaczytaną bibliotekę”. W oddziale chirurgii i ortopedii już niebawem zostanie odsłonięty również obraz namalowany na podstawie trójwymiarowych makiet z plasteliny, wykonanych przez pacjentów pod okiem artystów z Fundacji „Obraz w pigułce”, a uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi podarowali szpitalowi własnoręcznie wykonaną kartkę urodzinową.
 
Szpital na co dzień

 
W Warszawskim Szpitalu dla Dzieci  udzielane są świadczenia medyczne ogólne i specjalistyczne dla pacjentów w wieku od 1 miesiąca do 18 r.ż. Szpital posiada 34 łóżka w oddziale chirurgii i ortopedii, 34 łóżka w oddziale pediatrycznym i 6 łóżek w oddziale anestezjologii dla dzieci, nowoczesne sale operacyjne i pracownie diagnostyki obrazowej. W ramach jednostki funkcjonują również: przychodnia przyszpitalna oraz specjalistyczna przychodnia dla dzieci i młodzieży, a także dwa dzienne ośrodki rehabilitacyjne: rehabilitacji neurologicznej i narządu ruchu.
Szpital w 2018 roku udzielił 19 192 konsultacji w Izbie Przyjęć, 49 946 porad ambulatoryjnych, zrealizował 61 403 osobodni w ramach rehabilitacji. W oddziale pediatrycznym hospitalizowano
2 220 pacjentów, a w oddziale chirurgii i ortopedii 2 825 pacjentów. Wykonano 2 526 zabiegów operacyjnych.

 
Uroczystości jubileuszowe

 
Główne uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się 25 października 2019 r. i  Mszą Świętą w Bazylice Świętego Krzyża, następnie w absydzie zabytkowego budynku Szpitala odsłonięto tablicę pamiątkową, po czym odbyła się Uroczystość główna w Warszawskim Domu Technika NOT. Podczas spotkania usłyszeliśmy wystąpienie Prezydenta m.st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani Elżbiety Lanc i innych gości, odczytano listy gratulacyjne i nastąpiło wręczenie odznak honorowych Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, wyróżnień okolicznościowych Prezydenta m.st. Warszawy „Za zasługi dla ochrony zdrowia w Mieście Stołecznym Warszawie”, a także dyplomów Dyrektora Szpitala dla wyróżnionych pracowników.
Organizatorem obchodów Jubileuszu 150-lecia jest Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ, współorganizatorem – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Patronat honorowy nad obchodami objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Poszczególne wydarzenia organizowane były we współpracy z Partnerami szpitala, m.in. Muzuem Powstania Warszawskiego.

 

 

Współorganizator:
​Partner:

 


Powrót